ביום האירוע יפעל לנוחיותכם מוקד מידע מהשעה 05:00 בבוקר.
02-5789111