2015 Benjamin Man

שם פרטי שם משפחה קבוצה מקצה עיר מגורים מדינה
 Asmare Meshesha מרתון 42.2 ק"מ
 Itsik Hershco מרתון 42.2 ק"מ
 אברהם חרמון מרתון 42.2 ק"מ
 איתי דקל מרתון 42.2 ק"מ
 אמיר שרעבי מרתון 42.2 ק"מ
 אפרים פאס מרתון 42.2 ק"מ
 אריאל ארליך מרתון 42.2 ק"מ
 אריאל רוזנפלד מרתון 42.2 ק"מ
 דוד ויינר מרתון 42.2 ק"מ
 דולב לום מרתון 42.2 ק"מ
 דורון ויזל מרתון 42.2 ק"מ
 דני רגב מרתון 42.2 ק"מ
 הראל לוי מרתון 42.2 ק"מ
 יהודית גולן מרתון 42.2 ק"מ
 יוסי רומנו מרתון 42.2 ק"מ
 יוסף פיש מרתון 42.2 ק"מ
 יחזקאל אלבז מרתון 42.2 ק"מ
 יניב לוי מרתון 42.2 ק"מ
 יעל שמש מרתון 42.2 ק"מ
 יפתח פשחור מרתון 42.2 ק"מ
 מיכל דוידסון מרתון 42.2 ק"מ
 נדב בן דוד מרתון 42.2 ק"מ
 נדב גרינברג מרתון 42.2 ק"מ
 ניר עזיזה מרתון 42.2 ק"מ
 נעם ליבנה מרתון 42.2 ק"מ
 עמיחי שוורץ מרתון 42.2 ק"מ
 ציון נגר מרתון 42.2 ק"מ
 רבר שפירא רבר שפירא מרתון 42.2 ק"מ
 רוני שחר מרתון 42.2 ק"מ
 שגיב ליכטמן מרתון 42.2 ק"מ
 שוש בלייכמן מרתון 42.2 ק"מ
הצטרפו עכשיו!

ההרשמה למרתון התנ"ך 2018 החלה!

להרשמה בחר/י את המקצה הרצוי.
פרטים על המקצים השונים תוכלו למצוא כאן

יש לבצע הליך רישום מלא עבור כל משתתף בנפרד!

*לא ניתן לסמן יותר ממקצה אחד בכל פעם

*תקנון רישום
*תקנון האירוע